Bygga långsiktigt

Mercy Ships vill inte bara kunna möta människors behov här och nu utan genomför bestående och långsiktiga insatser tillsammans med landet regering för att utveckla landets sjukvård och hälsa. Utveckling och renovering I varje land vi besöker renoverar Mercy Ships byggnader och lokaler som används medan vi är i landet men sedan ges tillbaka till nationerna. Medicinsk utbildning Det medicinska arbetet måste fortsätta även efter att vårt sjukhusfartyg lämnat landet. Därför prioriterar vi utbildning av lokala läkare och sjuksköterskor högt. Jordbruk Många sjukdomar kan förebyggas med hälsosam mat. Därför hjälper Mercy Ships jordbrukare i de fattigaste länderna att öka utbytet och kvaliteten på jordbruket och på så sätt förbättra livsmedelsförsörjningen.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *